Tehnologii LIDAR

Atmosfera este componenta de bază a sistemului climatic. Oamenii de știință studiază de mai multă vreme factorii care influențează procesul de încălzire a climei la care asistăm în prezent. Printre aceștia se află și aerosolii, particule solide de dimensiuni microscopice, deoarce aceștia au o contribuție importantă în bilanțul energetic la nivelul atmosferei terestre. De asemenea, mai ales atunci când sunt rezultatul activităților industriale, acești aerosoli reprezintă un important agent de poluare. Un astfel de instrument, capabil să evalueze aceste fenomene într-un spațiu tridimensional, este LIDAR-ul (engl. Light Detection and Ranging), instrument care are ca principiu de funcționare transmiterea unei radiații laser de diferite lungimi de undă, urmată de analizarea radiației reflectate.

Tehnologii LIDAR

Atmosfera este componenta de bază a sistemului climatic. Oamenii de știință studiază de mai multă vreme factorii care influențează procesul de încălzire a climei la care asistăm în prezent. Printre aceștia se află și aerosolii, particule solide de dimensiuni microscopice, deoarce aceștia au o contribuție importantă în bilanțul energetic la nivelul atmosferei terestre. De asemenea, mai ales atunci când sunt rezultatul activităților industriale, acești aerosoli reprezintă un important agent de poluare. Un astfel de instrument, capabil să evalueze aceste fenomene într-un spațiu tridimensional, este LIDAR-ul (engl. Light Detection and Ranging), instrument care are ca principiu de funcționare transmiterea unei radiații laser de diferite lungimi de undă, urmată de analizarea radiației reflectate.

Tehnologii LIDAR

Atmosfera este componenta de bază a sistemului climatic. Oamenii de știință studiază de mai multă vreme factorii care influențează procesul de încălzire a climei la care asistăm în prezent. Printre aceștia se află și aerosolii, particule solide de dimensiuni microscopice, deoarce aceștia au o contribuție importantă în bilanțul energetic la nivelul atmosferei terestre. De asemenea, mai ales atunci când sunt rezultatul activităților industriale, acești aerosoli reprezintă un important agent de poluare. Un astfel de instrument, capabil să evalueze aceste fenomene într-un spațiu tridimensional, este LIDAR-ul (engl. Light Detection and Ranging), instrument care are ca principiu de funcționare transmiterea unei radiații laser de diferite lungimi de undă, urmată de analizarea radiației reflectate.