EnviroScopY S.R.L. - Certificată ISO 9001:2015

peste 12 ani de experiență

proiecte cercetare-dezvoltare-inovare

parteneriate publice și private

național și internațional

peste 12 ani de experiență

proiecte cercetare-dezvoltare-inovare

parteneriate publice și private

național și internațional

Flyeye

NEOSTED

As part of the global effort to hunt out risky celestial objects such as asteroids and comets, ESA is developing an automated telescope for nightly sky surveys.This telescope is the first in a future network that would completely scan the sky and automatically identify possible new near-Earth objects, or NEOs, for follow up and later checking by human researchers.

Flyeye_telescope_node_full_image_2

NEOSTEL

The NEOSTEL Project is developed in the framework of an ESA Program named Space Situational Awareness Near Earth Objects System (SSA NEO), which target is to implement a Network of Optical Ground Sensors that will contribute to the Survey and Tracking of natural Space Objects, such as Asteroids, Comets, etc., that could come close and potentially impact with the Earth.

lunca-dunarii

REELD

Datorită evenimentelor pluviometrice, în speță hidrologice din primăvara anului 2006, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor a hotărât că este necesară realizarea și implementarea unei noi strategii cu privire la amenajarea și renaturarea luncii Dunării și Deltei Dunării. Astfel, sarcina grea de realizare a acestui proiect de importanță națională a revenit INCDDD Tulcea.

LIRA

LIRA

Forma de precipitație cu mare potențial de distrugere, grindina are un pronunțat efect negativ în special în agricultură. Protecția anti-grindină cu rachete se bazează pe dispersia amestecului pirotehnic pe bază de iodura de argint (însămânțarea norilor). Prin acest proces se previne cristalizarea și formarea naturală a particulelor mari de grindină care nu pot fi topite, și impiedicarea căderii grindinei la nivelul solului.

mobbe

MOBBE

Poluarea datorată arderii biomasei (inclusiv incendii), combinată cu poluarea urbană generată în urma activităților antropice, reprezintă principala sursă de aerosoli primari (particule fine, respirabile). Aceste particule au un impact semnificativ asupra sănătății și asupra climei atât la nivel local cât și regional și global, prin concentrațiile mari de aerosoli care conțin substanțe organice, anorganice și negru de fum. 40% din emisiile globale de negru de fum se datorează arderilor biomasei.

observatory-3494454_1280

ESYLIDAR

În contextul interesului și cererii de monitorizare a parametrilor de mediu, ESYLIDAR este un sistem inovator de monitorizare 3D a parametrilor (apă, aerosoli, nori) din aer, bazat pe tehnologia laser și a detecției ultra-rapide, care se află la interfața progreselor tehnologice în materie de fizică și chimia atmosferei cu diverse aplicații în domenii cu implicații socio-economice cruciale: protecția mediului înconjurător, ameliorarea agriculturii, previziuni meteorologice și gestionarea riscului natural.

network-3139201_1280

ROLINET

Rețeua română de sisteme lidar (ROLINET) reprezintă o inițiativă a consorțiului de a concentra toate resursele disponibile și de a exploata noi oportunități pentru a realiza o rețea de cercetare a mediului bazată pe tehnologii lidar bine echipată, bine pregătită și recunoscută mondial.

sunrise-1756274_1280

MICRO LIDAR

Atmosfera este componenta de bază a sistemului climatic. Oamenii de știință studiază de mai multă vreme factorii care influențează procesul de încălzire a climei la care asistăm în prezent. Printre aceștia se află și aerosolii, particule solide de dimensiuni microscopice, deoarce aceștia au o contribuție importantă în bilanțul energetic la nivelul atmosferei terestre.

Mai multe informații despre noi și ce putem face împreună?
Contactați-ne!

Mai multe informații despre noi și ce putem face împreună?
Contactați-ne!

Close Menu