proiect.p-2

Iasi – 25 Aprilie 2010 – Firma SC EnviroScopY SRL, in calitate de Beneficiar anunta initializarea proiectului “Cercetarea, dezvoltarea si implementarea in micro-productie a unor produse inovatoare de sisteme LIDAR pentru monitorizarea 3D a aerosolilor, norilor si vaporilor de apa” (abr. ESYLIDAR) – contract de finantare nr. 93/02.02.2010 (ID nr. 364, cod SMIS-CNSR 5710). Acest proiect este finantat prin POS CCE, va avea loc in Regiunea Nord-Est si se va desfasura pe o perioada de 36 luni, din februarie 2010 pana in februarie 2013.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.299.127 lei din care: valoare eligibila nerambursabila din FEDR 1.078.275, 41 lei si valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 220.851,59 lei.

Obiectiv general:

Dezvoltarea capacitatii tehnologice si a potentialului economic al societatii SC EnviroScopY SRL Romania (ESYRO) prin accesul si implementarea unor rezultate de cercetare, dezvoltare si inovare in micro-productie, respectiv comercializarea unor produse/servicii high-tech inovatoare, ca rezultat al unor activitati de cercetare-dezvoltare (domeniul academic, partenariat public-privat sau proiecte de cercetare-dezvoltare–inovare proprii.

In contextul interesului si cererii de monitorizare a parametrilor de mediu, ESYLIDAR este un sistem inovator de monitorizare 3D a parametrilor (apa, aerosoli, nori) din aer, bazat pe tehnologia laser si a detectiei ultra-rapide, care se afla la interfata progreselor tehnologice in materie de fizica si chimia atmosferei cu diverse aplicatii in domenii cu implicatii socio-economice cruciale: protectia mediului inconjurator, ameliorarea agriculturii (reducerea efectului calamitatilor naturale), previziuni meteorologice si gestionarea riscului naturale.

Obiective specifice:

- cresterea numarului de produse/servicii rezultate in urma unor proiecte de cercetare industriala/dezvoltare experimentala;
- modernizarea si dezvoltarea capacitatii de productie si infrastructurii de cercetare industriala/dezvoltare experimentala a ESYRO;
- imbunatatirea sistemelor de monitorizare a parametrilor de mediu si evaluare-gestionare a riscului
- cresterea calitatii vietii prin evaluarea mai precisa a riscurilor poluarii difuze sau accidentale, a previziunilor meterologice sau de ameliorare a eficientei luptei anti-grindina sau de stimulare a precipitatiilor;
- specializare si formare profesionala;
- contributie la cresterea vizibilitatii si valorizarea Parcului Stiintific si Tehnologic TehnopolIS Iasi prin acceptul firmei ESYRO in cadrul sau;
- perfectionarea si specializarea personalului departamentului de cercetare-dezvoltare in cadrul unor stagii de cercetare la universitati si centre tehnologice de renume sau la partenerii existenti a ESYRO;
- cresterea numarului de locuri de munca si incercarea de stopare a fenomenului migratiei fortei de munca (tinerilor) spre Europa de Vest “drain-brain” sau alte state ale lumii puternic dezvoltate prin oferirea unor conditii similare de perspectiva profesionala celor existente in spatiul vest-european;
- recunoasterea pe plan national si international a activitatii si dezvoltarea unei societati cu sediul intr-o regiunea Nord-Est, regiune defavorizata a Romaniei.Cateva din obiectivele specifice proiectului sunt: a. cresterea numarului de produse/servicii rezultate in urma unor proiecte de cercetare industriala/dezvoltare experimentala; b. modernizarea si dezvoltarea capacitatii de productie si infrastructurii de cercetare industriala/dezvoltare experimentala a ESYRO; c. imbunatatirea sistemelor de monitorizare a parametrilor de mediu si evaluare-gestionare a riscului: aceste sisteme ofera o monitorizare de tip 3D oferind informatii noi celor implicati in luarea deciziilor privind reducerea poluarii sau managementul riscurilor; d. cresterea calitatii vietii prin evaluarea mai precisa a riscurilor poluarii difuze sau accidentale, a previziunilor meterologice sau de ameliorare a eficientei luptei anti-grindina sau de stimulare a precipitatiilor; e. specializare si formare profesionala; f. cresterea numarului de locuri de munca si incercarea de stopare a fenomenului migratiei fortei de munca (tinerilor) spre Europa de Vest “drain-brain” sau alte state ale lumii puternic dezvoltate prin oferirea unor conditii similare de perspectiva profesionala celor existente in spatiul vest-european: producerea a 2-3 noi locuri de munca pentru absolventii de master sau doctorat;

La realizarea proiectului si pe parcursul desfasurarii tuturor activitatilor se va asigura un tratament egal si nediscriminatoriu pentru toate persoanele implicate, indiferent de sex, nationalitate, religie sau varsta.