Proiectul MOBBE – Model Computațional pentru Predictia Emisiilor de “Biomass Burning” si impactul lor asupra mediului

Cod Proiect: PN-NN-PT-PCCA-2013-4-1798

Nr. contractului: 309 din 01/07/2014

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta cuantificarea si predictia dispersiei aerosolilor rezultati in urma arderilor de biomasa (BBA), din surse naturale si antropice, peste Romania si impactul acestora asupra calitatii aerului si al climei. Scopul proiectului este de a exploata capacitatile complementare oferite de monitoare in situ, teledetectie, date satelitare si platforme aeriene, pentru a imbunatati predictia de dispersie la scara larga a emisiilor de aerosoli. Acesta isi propune sa investigheze sursele potentiale si proprietatile BBA, pene de fum urban si antropogen. Punctul de start il reprezinta  un studiu de caz de cercetare in zona Bucuresti.

Data inceperii proiectului: 07/2014

Data incheierii proiectului: 12/2016

Valoare totala buget finantare stat: 1.250.000,00

Valoare totala cofinantare: 190.000,00

Consortiu:

Institutul National de C&D pentru Optoelectronica INOE 2000

National Institute for Aerospace Research „Elie Carafoli”

Administratia Nationala de Meteorologie din Romania

SC EnviroScopY SRL