REDIMENSIONAREA ECONOMICA SI ECOLOGICA A LUNCII DUNARII

Datorita evenimentelor pluviometrice, in speta hidrologice din primavara anului 2006, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor a hotarat ca este necesara realizarea si implementarea unei noi strategii cu privire la amenajarea si renaturarea luncii Dunarii si Deltei Dunarii. Astfel, sarcina grea de realizare a acestui proiect de importanta nationala a revenit INCDDD Tulcea. Principalele prioritati ale programului au fost:

  • Prioritatea 1: reconsiderarea liniilor de aparare ale localitatilor impotriva inundatiilor; obiectiv urmarit: solutiile constructive adoptate vor apara atat localitatile cat si obiectivele economice limitrofe, iar unde este cazul, zona de pasunat a animalelor  din gospodarii.
  • Prioritatea 2: renaturarea unor incinte indiguite in vederea crearii de zone umede de interes conservativ ( de ex. SCI si SPA); obiective urmarite: reintegrarea in circuitul hidrologic natural; restaurarea functiilor naturale specifice zonelor umede – hidrologica, biogeochimica si ecologica; restaurarea echilibrului hidrologic si ecologic; refacerea unor noi habitate pentru pesti si pasari; dezvoltarea activitatilor traditionale: pescuit, pasunat, recoltat resurse vegetale, ecoturism.
  • Prioritatea 3: evaluarea pretabilitatii activitatilor economice din incintele amenajate in vederea redimensionarii acestora ca incinte mixte (agricole/poldere pentru stocare apa); obiective urmarite: reconsiderarea activitatilor din incintele indiguite functie de raportul cost/beneficiu pentru investitii si intretinerea digurilor de aparare; stabilirea regimului de inundare dirijata la ape mari.

Etapa cea mai laborioasa a fost de realizarea a modelului numeric al terenului. Pentru aceasta a fost necesara cartografierea unitatilor hidro-geo-morfologice prin metoda LIDAR.

Caracteristici tehnice:

  • a fost necesar modelul  3D DTM pe intregul curs al Dunarii – 1075 km;
  • banda este variabila cu dimensiuni de la 1km pana la cca 80 km;
  • avand in vedere ca suntem intr-o zona impanzita de canale se diguri, sunt necesare traverse la cca 50 m, cu puncte la fiecare inflexiune a terenului – la un dig cu ampriza de 20m – cel putin 9 puncte (2 pct. picior taluz, 4 pct. pe berma, 3 pct. pe dig). Asta ar insemna ca sunt necesare, daca luam in considerare un profil de dig cca 4 puncte la mp;
  • precizia pe Z sa fie de maxim 5 cm.

Lunca Dunarii – zona studiata de pe teritoriul Romaniei

 Modelul hidraulic al Dunarii s-a realizat pe sectorul romanesc intre Gruia (km 851) si Isaccea (km 101). S-a utilizat pentru realizarea respectivului model software-ul de hidraulica DELFT, Olanda in colaborare cu Institutul pentru Managementul Apelor Interioare si Tratarea celor Uzate, RIZA Olanda.

harta_s