EnviroScopY S.R.L. - Certificată ISO 9001:2015

MOBBE

Poluarea datorată arderii biomasei (inclusiv incendii), combinată cu poluarea urbană generată în urma activităților antropice, reprezintă principala sursa de aerosoli primari (particule fine, respirabile). Aceste particule au un impact semnificativ asupra sănătății și asupra climei atât la nivel local cât și regional și global, prin concentrațiile mari de aerosoli care conțin substanțe organice, anorganice și negru de fum. 40% din emisiile globale de negru de fum se datorează arderilor biomasei.

COD PROIECT: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1798, CONTRACT: 309 DIN 01/07/2014

Descriere

Aerosolii emiși din arderea biomasei (BBA), pot deveni nuclee de condensare în procesul de formare a norilor și pot influența proprietățile radiative ale acestora. Procesele de formare a norilor și influența aerosolilor în bugetul radiativ al acestora nu sunt pe deplin înțelese și, prin urmare, duc la incertitudini semnificative în prognozele meteo și scenariile privind schimbările climatice. Proiectului MOBBE (Model Computațional pentru Predicția Emisiilor de “Biomass Burning” și impactul lor), își propune să cuantifice și să anticipeze efectele aerosolilor rezultați în urma arderilor biomasei, și impactul lor asupra a două probleme majore de mediu: calitatea aerului pe de o parte și pe de altă parte influența lor asupra climei, la nivel local, regional și global. Proiectul investighează sursele potențiale și proprietățile aerosolilor din arderea biomasei peste România prin efectuarea unui studiu în zona București, folosind algoritmi de inversie îmbunătățiți.

Prezentare

Proiectul MOBBE, Model Computațional pentru Predicția Emisiilor de “Biomass Burning”, investighează sursele potențiale și proprietățile aerosolilor din arderea biomasei peste România prin efectuarea unui studiu în zona București, folosind algoritmi de inversie îmbunătățiți. Rezultatele (o nouă parametrizare a proceselor fizice a aerosolilor din arderea biomasei, surse și proprietăți) sunt implementate în modelulde dispersie FLEXPART, bazat pe mecanismul Lagrangean de dispersie a particulelor. Modelul folosește datele meteorologice furnizate de COSMO (Consortium for Small-scale Modeling). Emisiile din arderea biomasei sunt comparate cu analiza zilnică a coeficientului de absorbție optică a particulelor fine (AOD) la 550 nm, oferite de radiospectrometrul MODIS lansat de NASA pe sateliții Aqua și Terra, cu produsele MAAC II precum și cu un set de date independent de AOD furnizate de AERONET. Toate aceste informații sunt integrate în „Instrumentul Web MOBBE”. Proiectul de cercetare MOBBE este o infrastructură interdisciplinară de cercetare a mediului bazată pe măsurători continue, două campanii experimentale intensive (vară și iarnă) și opt ore de zbor ale unei aeronave de cercetare, integrând monitoare in-situ, observații de la sol și aeriene cu o analiză detaliată a datelor satelitare și a rezultatelor modelarii numerice. Datele satelitare sunt furnizate de instrumentele MODIS de pe sateliții Terra și Aqua, de lidarul Caliop de pe satelitul CALIPSO și de EUMETCast.

FINANțARE

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cuantificarea și predicția dispersiei aerosolilor rezultați în urma arderilor de biomasă (BBA), din surse naturale și antropice, peste România și impactul acestora asupra calității aerului și al climei. Scopul proiectului este de a exploata capacitățile complementare oferite de monitoare în situ, teledetecție, date satelitare și platforme aeriene, pentru a îmbunătăți predicția de dispersie la scară largă a emisiilor de aerosoli. Acesta își propune să investigheze sursele potențiale și proprietățile BBA, pene de fum urban și antropogen. Punctul de start îl reprezintă un studiu de caz de cercetare în zona București. Pentru ași atinge scopul, proiectul trebuie să îndeplinească următoarele obiective:
- Să cuantifice proprietățile aerosolilor rezultați din arderea biomasei din sistemele naturale și antropice din România;
- Să identifice căile de transport și procesele de modificare ale aerosolilor rezultați din arderea biomasei (antropici și naturali), în regiune;
- Să realizeze predicția aerosolilor rezultați din arderea biomasei, precum și impactul acestora asupra calității aerului și al climei la nivel local și național.

Program

M1. Investigare
M2. Observare și Analiză
M3. Prognoză

Iulie - Decembrie 2014
Ianuarie - Decembrie 2015
Ianuarie - Decembrie 2016

Valoare proiect

Buget Finanțare Stat: 1.250.000,00 lei
Co-Finanțare: 190.000,00 lei
Total Proiect: 1.440.000,00 lei

Durată Proiect

Iulie 2014 – Decembrie 2016

PARTENERI

Close Menu