EnviroScopY S.R.L. - Certificată ISO 9001:2015

renaturarea luncii dunării

 

REDIMENSIONAREA ECONOMICĂ ȘI ECOLOGICĂ A LUNCII DUNĂRII

Datorită evenimentelor pluviometrice, în speță hidrologice din primăvara anului 2006, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor a hotărât că este necesară realizarea și implementarea unei noi strategii cu privire la amenajarea și renaturarea luncii Dunării și Deltei Dunării. Astfel, sarcina grea de realizare a acestui proiect de importanță națională a revenit INCDDD Tulcea. Principalele priorități ale programului au fost:

  • Prioritatea 1: reconsiderarea liniilor de apărare ale localităților împotriva inundațiilor; obiectiv urmărit: soluțiile constructive adoptate vor apăra atât localitățile cât și obiectivele economice limitrofe, iar unde este cazul, zona de pășunat a animalelor  din gospodării.
  • Prioritatea 2: renaturarea unor incinte îndiguite în vederea creării de zone umede de interes conservativ ( de ex. SCI și SPA); obiective urmărite: reintegrarea în circuitul hidrologic natural; restaurarea funcțiilor naturale specifice zonelor umede – hidrologică, biogeochimică și ecologică; restaurarea echilibrului hidrologic și ecologic; refacerea unor noi habitate pentru pești și păsări; dezvoltarea activităților tradiționale: pescuit, pășunat, recoltat resurse vegetale, ecoturism.
  • Prioritatea 3: evaluarea pretabilității activităților economice din incintele amenajate în vederea redimensionării acestora ca incinte mixte (agricole/poldere pentru stocare apă); obiective urmărite: reconsiderarea activităților din incintele îndiguite funcție de raportul cost/beneficiu pentru investiții și întreținerea digurilor de apărare; stabilirea regimului de inundare dirijată la ape mari.

Etapa cea mai laborioasă a fost de realizare a modelului numeric al terenului. Pentru aceasta a fost necesară cartografierea unităților hidro-geo-morfologice prin metoda LIDAR.

Caracteristici tehnice:

  • a fost necesar modelul  3D DTM pe întregul curs al Dunării – 1075 km;
  • banda este variabilă cu dimensiuni de la 1km până la cca 80 km;
  • având în vedere că suntem într-o zonă împânzită de canale și diguri, sunt necesare traverse la cca 50 m, cu puncte la fiecare inflexiune a terenului – la un dig cu ampriza de 20m – cel puțin 9 puncte (2 pct. picior taluz, 4 pct. pe berma, 3 pct. pe dig). Asta ar însemna că sunt necesare, dacă luăm în considerare un profil de dig cca 4 puncte la mp;
  • precizia pe Z sa fie de maxim 5 cm.

Lunca Dunării – zona studiată de pe teritoriul României

Modelul hidraulic al Dunării s-a realizat pe sectorul românesc între Gruia (km 851) și Isaccea (km 101). S-a utilizat pentru realizarea respectivului model software-ul de hidraulică DELFT, Olanda în colaborare cu Institutul pentru Managementul Apelor Interioare și Tratarea celor Uzate, RIZA Olanda.

Close Menu