EnviroScopY S.R.L. - Certificată ISO 9001:2015

lira

Forma de precipitație cu mare potențial de distrugere, grindina are un pronunțat efect negativ în special în agricultură. Protecția anti-grindină cu rachete se bazează pe dispersia amestecului pirotehnic pe bază de iodura de argint (însămânțarea norilor). Prin acest proces se previne cristalizarea și formarea naturală a particulelor mari de grindină care nu pot fi topite, și împiedicarea căderii grindinei la nivelul solului. Totuși efectul însămânțării este foarte greu de evaluat datorită condițiilor atmosferice în continuă schimbare.

COD PROIECT: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2074 , CONTRACT: 144 DIN 01/07/2014

Descriere

Proiectul LIRA – Folosirea combinată LIdar-RAdar pentru evaluarea fenomenelor asociate însămânțării norilor în vederea prevenirii eficiente a căderilor de grindină, își propune să investigheze transformările care au loc în nori în urma însămânțării, cu scopul de a determina proceduri operaționale optime pentru a spori eficiența și a reduce efectele secundare ale însămânțării, utilizând tehnici de teledetecție (activă și pasivă): LIDAR, radar, radiometru cu microunde, imagistică satelitară.

Prezentare

Proiectul LIRA utilizează sinergia dintre radar, lidar si radiometru cu microunde în vederea îmbunătățirii procesului de însămânțare a norilor pentru a preveni apariția grindinei. Capacitatea de depolarizare a lidar-ului permite, prin combinarea cu radar-ul, monitorizarea de la distanță a modificărilor în raportul gheață / conținut de apă lichidă din volumul unui nor. Prin vizualizarea dispersiei agentului de însămânțare în interiorul volumului de nor înainte de activare, se elaborează corelații între parametrii de însămânțare (locația țintă, viteza rachetelor, timpul de răspândire a agentului) și eficiența în suprimarea grindinei. Posibilitatea de prognoză a grindinei pe baza datelor EUMETCast este de asemeni analizată. Algoritmii de achiziție și procesare a datelor sunt îmbunătățiți pe baza validării măsurătorilor (extragerea vitezei vântului cu ajutorul radar-ului – validare cu radiosondaje, determinarea înălțimii norilor din EUMETCast – validare lidar, depolarizarea particulelor de nor din lidar – inter-validare cu radar-ul). Cunoștințele acumulate vor fi puse în slujba societății, prin transferul de tehnici experimentale pentru procedurile operaționale. Datele experimentale au menirea de a aduce îmbunătățiri și de a rafina modelele de prognoză a grindinei și de a evalua eficiența intervențiilor pentru suprimarea acesteia. O astfel de alăturare de tehnici și instrumente complexe nu a fost folosit anterior (din cunoștințele noastre) pentru a studia formarea grindinei și suprimarea acesteia conduce la optimizarea procedurilor de intervenție și prin urmare, la creșterea gradului de protecție a terenurilor agricole.

FINANțARE

Obiective

Scopul principal al proiectului LIRA îl reprezintă investigarea transformărilor produse în nori ca urmare a însămânțării, și determinarea celor mai bune proceduri operaționale pentru a spori eficiența și a reduce efectele secundare în caz de suprimare a grindinei și în generarea de precipitații, folosind o combinație de tehnici de teledetecție (active și pasive): lidar, radar, radiometru cu microunde, imagistică satelitară. Pentru ași atinge scopul, proiectul trebuie să îndeplinească două obiective majore:
- Să proiecteze un model experimental folosind radar-ul, lidar-ul și radiometria cu microunde, pentru a monitoriza formarea gheții în interiorul norilor, înainte, în timpul și dupa însămânțarea acestora – în acest fel se vor furniza dovezi științifice ce vor oferi un instrument adecvat în monitorizarea procesului;
- Să identifice parametri relevanți axați pe aplicații de însămânțare eficientă a norilor, pe baza datelor modelate și experimentale pentru a consilia procedurile operaționale bazate pe date științifice.

Program

M1 Proiectare și configurare
M2 Dezvoltare și testare
M3 Experimente
M4 Analiza Datelor

Iulie - Decembrie 2014
Ianuarie - Mai 2015
Iunie - Decembrie 2015
Ianuarie – Decembrie 2016

Valoare Proiect

Buget Finanțare Stat: 1.050.000,00 lei
Co-Finanțare: 212.000,00 lei
Total Proiect: 1.262.000,00 lei

Durata Proiectului

1 Iulie 2014 – 31 Decembrie 2016

parteneri

Close Menu