EnviroScopY S.R.L. - Certificată ISO 9001:2015

Studii de evaluare a impactului asupra mediului (RIM)

Ce este un studiu de evaluare a impactului asupra mediului?

Studiul de impact are ca scop evaluarea impactului asupra mediului generat de un proiect, prin proiect înțelegându-se atât investiții noi, cât și retehnologizarea/ modernizarea/ extinderea/ dezafectarea unor activități existente.
Evaluarea impactului asupra mediului, finalizată prin elaborarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, se efectuează în faza de pregătire a studiului de fezabilitate a proiectului.

La ce folosește un Studiu de impact?

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului reprezintă un document extrem de important în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu din partea autorității competente pentru protecția mediului.

Studii de evaluare a impactului asupra mediului (RIM)

Ce este un studiu de evaluare a impactului asupra mediului?

Studiul de impact are ca scop evaluarea impactului asupra mediului generat de un proiect, prin proiect înțelegându-se atât investiții noi, cât și retehnologizarea/ modernizarea/ extinderea/ dezafectarea unor activități existente.
Evaluarea impactului asupra mediului, finalizată prin elaborarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, se efectuează în faza de pregătire a studiului de fezabilitate a proiectului.

La ce folosește un Studiu de impact?

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului reprezintă un document extrem de important în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu din partea autorității competente pentru protecția mediului.

Bilanțuri de mediu (BM)

Bilanțul de mediu conține elementele analizei tehnice prin care se obțin informații asupra cauzelor și consecințelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente și anticipate ale unei activități, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv. În cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanțul se completează cu un studiu de evaluare a riscului.

Elaborarea BM este necesară fie pentru obținerea autorizației de mediu sau reînnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligațiilor de mediu, pentru situațiile care implică schimbarea titularului activității, încetarea activității, lichidarea etc.

Conform cerințelor legale (OM 184/1997), bilanțul de mediu diferă astfel:

  • BM nivel 0 (pentru obținerea autorizației de mediu, bilanțul de mediu de nivel 0 a fost înlocuit din punct de vedere practic de Fișa de prezentare și declarație elaborată conform Anexei nr. 2 la Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu);
  • BM nivel I presupune culegere de date și informații relevante, fără realizare de investigații intrusive, în scopul dimensionării impactului de mediu potențial sau efectiv de pe amplasamentul investigat;
  • BM nivel II constă în prelevarea de probe și analize fizice, chimice și/sau biologice, în scopul cuantificării dimensiunii poluării.

Bilanțuri de mediu (BM)

Bilanțul de mediu conține elementele analizei tehnice prin care se obțin informații asupra cauzelor și consecințelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente și anticipate ale unei activități, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv. În cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanțul se completează cu un studiu de evaluare a riscului.

Elaborarea BM este necesară fie pentru obținerea autorizației de mediu sau reînnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligațiilor de mediu, pentru situațiile care implică schimbarea titularului activității, încetarea activității, lichidarea etc.

Conform cerințelor legale (OM 184/1997), bilanțul de mediu diferă astfel:

  • BM nivel 0 (pentru obținerea autorizației de mediu, bilanțul de mediu de nivel 0 a fost înlocuit din punct de vedere practic de Fișa de prezentare și declarație elaborată conform Anexei nr. 2 la Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu);
  • BM nivel I presupune culegere de date și informații relevante, fără realizare de investigații intrusive, în scopul dimensionării impactului de mediu potențial sau efectiv de pe amplasamentul investigat;
  • BM nivel II constă în prelevarea de probe și analize fizice, chimice și/sau biologice, în scopul cuantificării dimensiunii poluării.

Cereți o ofertă

Experiență relevantă

Căutăm colaboratori în domeniu

Cereți o ofertă

Experiență relevantă

Căutăm colaboratori în domeniu

Close Menu